Tweede-Kamerleden Ruud Luchtenveld (VVD) en Aleid Wolfsen (PvdA) feliciteren Provinciale Staten van Zuid-Holland à©n de burgers van die provincie met het aannemen van het initiatiefvoorstel van de Statenleden Hieltjes c.s. Hierdoor krijgen burgers die op een besluit van die provincie moeten wachten, per 1 mei 2006 20 euro per dag voor iedere dag dat het besluit ("de beschikking") te lang uitblijft.

Tot genoegen van Wolfsen en Luchtenveld doet zich hiermee het unieke feit voor dat Provinciale Staten nog voordat het landelijk geregeld is, al zorgen dat burgers in Zuid-Holland krijgen waar zij recht op hebben, namelijk een bestuursorgaan dat op tijd beslist. Provinciale Staten hebben zich laten inspireren door het initiatiefwetsvoorstel Wolfsen-Luchtenveld dat alle overheidsorganen moet prikkelen om op tijd te beslissen. Dit initiatiefwetsvoorstel is december jl. ingediend.

Niet zelden moeten burgers onnodig lang wachten op afgifte van een bouwvergunning, een beslissing over de juistheid van een huurverhoging enzovoorts. Niemand lijkt verantwoordelijk voor vertragingen. Maar een burger die zelf te laat is, krijgt al snel te maken met sancties zoals boetes of het niet-ontvankelijk verklaren van een verzoek. Ook omdat de overheid steeds meer van de burgers vraagt, wordt het tijd dat de wetgever de overheid sterker aanspreekt op haar plichten. Dat kan door de overheid sancties op te leggen voor traagheid. Wolfsen en Luchtenveld hebben voorgesteld dat een bestuursorgaan dat te laat is een "boete" van 20 euro per dag aan de getroffen burger moet betalen, tot een maximum van à¢?¬ 1.000. Dit financiële prikkeltje is zo goed als zeker effectief. En het moedigt alleen maar aan tot wat toch al moest, namelijk voortvarend handelen.

bron:VVD