VVD-woordvoerder Laetitia Griffith vindt de uitlatingen van Abdul Jabbar van de

Ven over Geert Wilders onsmakelijk en onfatsoenlijk.
De grenzen van wat wel en niet gezegd kan worden, worden niet alleen door de

vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst bepaald, maar ook door

datgene wat betamelijk en fatsoenlijk is. Juist in de tijd waarin Nederland nu

verkeerd is het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan.

Burgers, maatschappelijke organisaties en de pers hebben hier ook een

verantwoordelijkheid in en moeten niet meewerken aan verdere polarisatie en

stigmatisering. Iedere minuut besteedt aan de uitlatingen van Addul Jabber van

de Ven is er een te veel.

Bron: VVD