VVD-Tweede-Kamerleden Ineke Dezentjà© Hamming en Hans van Baalen hebben
middels schriftelijke vragen de noodklok geluid over piraterij in de
Straat van Malakka. Volgens het International Maritime Bureau vinden
daar steeds meer overvallen en kapingen plaats - ook bij schepen die
onder de Nederlandse vlag varen.
Het geweld daar wordt steeds grover. En naast overvallen vinden ook
totale kapingen plaats. Dat is echt rampzalig. Schepen met chemische
ladingen die in handen van terroristen vallen, kan gruwelijke gevolgen
hebben. Ik wil dat de minister hier echt iets aan doet. Een
diplomatieke aanpak volstaat niet, het is nu tijd voor actie'', zegt
Dezentjà© Hamming.

In 2004 zijn door piraterij reeds dertig dodelijke slachtoffers
gevallen en zijn er 68 mensen vermist. Dit baart de
VVD-Tweede-Kamerfractie zorgen. ,,Deze situatie is echt schandelijk.
Dit is niet het Wilde Westen, maar het Wilde Oosten'', stelt
zeevaartwoordvoerster Dezentjà© Hamming. ,,Ik vind dat Nederland als
maritieme natie nu het voortouw moet nemen om deze gevaarlijke regio
aan te pakken. Natuurlijk is internationale samenwerking nodig, maar er
moet nu echt iets gebeuren.''

Zij wil, samen met buitenlandwoordvoerder Van Baalen, van minister Bot
weten of Indonesië en Maleisië genoeg doen om de Straat veilig te
houden. Tevens wil de VVD weten welke verplichtingen de minister zelf
ziet om de veiligheid van de Nederlandse schepen en opvarenden te
garanderen. ,,Er moet iets gebeuren om deze vormen van maritiem
terrorisme aan banden te leggen. Zo denk ik aan het volgende: waarom
kan de Koninklijke Marine schepen die onder Nederlandse vlag voeren,
niet door de Straat escorteren zolang Indonesië en Maleisië de
veiligheid niet kunnen garanderen? De VVD gaat hier zeker op
aandringen."

Bron: VVD