De VVD- Eurofractie heeft woensdag 11 mei tegen de Arbeidstijdenrichtlijn gestemd. De stemming wees uit dat een meerderheid van het Europees Parlement een zeer strenge en onwerkbare definitie van arbeidstijd wilde aannemen en dit is voor de VVD onaanvaardbaar. Volgens de nieuwe Richtlijn vallen ook wacht- en slaapuren onder de totale aanwezigheidsdienst ("on call time"). Dit levert grote praktische problemen op voor het bedrijfsleven en ook bijvoorbeeld de medische sector.

Het vanuit Europa voorschrijven dat de totale aanwezigheidsdienst, inclusief wacht- en slaapuren, als arbeidstijd beschouwd moet worden, getuigt volgens de VVD van Brusselse bemoeienis. Dit zal het draagvlak voor Europa alleen maar verder doen afkalven, in tijden waarin versterking hiervan juist gewenst is.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular