De VVD-Tweede-Kamerfractie is tevreden over het vandaag verschenen rapport van de commissie De Boer. ,,Het advies voor de relatie tussen rijk en corporaties biedt goede handvatten voor de toekomst'', aldus VROM-woordvoerster Jelleke Veenendaal. Al plaatst de VVD nog wel vraagtekens bij sommige onderwerpen.

Uit het rapport komt duidelijk naar voren wat de status van corporaties is en wat ze wel en niet kunnen doen. Dit is een bevestiging van wat de VVD al eerder had geconcludeerd.

De conclusie dat er te veel toezichthouders zijn en dat het intern toezicht bij corporaties versterkt moet worden, is een punt van zorg voor de VVD. Bij de begrotingsbehandeling van VROM voor 2005 gaf Veenendaal dit ook al aan. ,,De code Tabaksblat zou ook van toepassing moeten worden verklaard op corporaties."

Daarnaast heeft de VVD nog enkele kanttekeningen. ,,Het rapport geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken, maar focust te veel op wat de corporaties moeten doen. Er is te weinig aandacht voor de rol van gemeenten," stelt Veenendaal. ,,We moeten ook nog eens kritisch kijken naar de sancties die de minister kan geven. De vraag rest hoe ze die moet afdwingen bij een gemeente, waar de gemeenteraad het voor het zeggen heeft."

bron:VVD