De VVD volgt de uitslag van het referendum. Dat heeft fractievoorzitter Jozias van Aartsen zaterdagochtend gezegd tijdens de Algemende Ledenvergadering in Groningen. Hieronder vindt u zijn korte spreektekst.

"Vannochtend hebben wij een fractievergadering gehad. We hebben gesproken over het dilemma waar we voor staan, en dat ik gisteravond opbracht en dat ik u nog à©à©n keer wil voorleggen.

De regering heeft Ja gezegd tegen de Grondwet, met de handtekening van Balkenende. De Tweede Kamer vraagt nu een stem-advies aan de bevolking. Formeel is het zo geregeld. Op die grond hebben de Staten-Generaal, meer in het bijzonder de VVD-fracties daarin, ingestemd met het wetsontwerp van PvdA, D66 en GroenLinks.

Stel nu dat het onverhoopt Nee wordt. Dat is het dilemma. Dan zou de Kamer moeten kiezen. Tussen aan de ene kant het Ja van de regering en het landsbelang, en aan de andere kant een Nee van de bevolking die wij vertegenwoordigen. Dat is een moeilijke beslissing, waar wij als VVD-TK-fractie echt mee hebben geworsteld.

Maar wij zijn eruit.

Wij hadden al gezegd dat wij de uitslag zeer, zeer serieus zouden nemen. Waarom? Omdat wij vertrouwen hebben in de Nederlandse kiezers. Zij zijn aan zet. De burgers zijn de baas.

Daarom zeggen wij nu definitief: hun Nee is Nee, hun Ja is Ja.

Maar dit betekent wel wat. Elke stem telt. Van elke man en elke vrouw in dit land. Ieder draagt een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van Nederland en Europa. Daarom roepen wij de Nederlandse bevolking op massaal naar de stembus te gaan."

bron:VVD