De VVD-fractie, bij monde van woordvoerder Ruud Luchtenveld, is voorstander van het invoeren van bestuurlijke boetes voor overlast in de openbare ruimte. Wat de liberalen betreft kunnen meer overtredingen onder de bestuurlijke boete vallen. Er moet namelijk iets gebeuren aan allerlei ergernissen, die een doorn in het oog van vele Nederlanders zijn.

Luchtenveld is van mening dat er iets moet gebeuren in het kader van de handhaving met betrekking tot overlast in de publieke ruimte en staat, ondanks enige bedenkingen, positief tegenover het instrument bestuurlijke boete. De VVD heeft daarom een amendement ingediend om in het wetsvoorstel op het gebied van stilstaan en parkeren ook andere (lichte) verkeersovertredingen onder de werking van de bestuurlijke boete te brengen. Verder is de VVD ook voornemens het aantal beroepsinstanties te beperken. Dat betekent dat iemand bijvoorbeeld niet drie keer in beroep kan geven voor dezelfde boete. Woensdag 25 januari wordt het debat in de Tweede Kamer voortgezet.
 
Het wetsvoorstel maakt het gemeentebesturen mogelijk om, in reactie op gedragingen die vaak voorkomen en veel overlast in de openbare ruimte veroorzaken, zelf een bestuurlijke boete op te leggen. Het is de bedoeling de strafrechtketen te ontlasten.
 
Gemeenten hoeven niet meer afhankelijk te zijn van de inzet en de prioriteiten van de politie en het Openbaar Ministerie. Gemeenten zijn niet verplicht om het instrument te gebruiken. Het gaat om een vrijwillige regeling. Als ze niet kiezen voor het instrument van de bestuurlijke boete, dan geldt het strafrechtelijke systeem. Als gemeenten wel overgaan tot invoering van de bestuurlijke boete dan blijft ook de politie bevoegd om strafrechtelijk op te treden.
bron:VVD