Maandag 27 november jl. werd de
definitieve uitslag bekend van de voor de VVD teleurstellende
verkiezingen. Het recordaantal voorkeurstemmen voor Rita Verdonk is
daarbij uniek te noemen, zeker voor een bewindspersoon op een
moeilijke portefeuille. Dit zegt voorzitter Jan van Zanen in een
woensdag uitgegeven persverklaring.

Helaas heeft deze uitslag aanleiding
gegeven voor commotie zowel in de partij als in de media. Om die
reden is dinsdagavond de fractie bijeengekomen. De partijvoorzitter
was hierbij aanwezig. Het Hoofdbestuur heeft met instemming
kennisgenomen van de uitkomsten van deze vergadering. Te weten:

-Dat er geen discussie is over het
politiek leiderschap van de VVD. Dat is en blijft Mark Rutte.

-De voltallige fractie ziet het belang van
het terugwinnen van de kiezers die de VVD bij deze verkiezingen
heeft verloren.

-Lessen leren uit het verleden met de blik
gericht op de toekomst. De fractie speelt daarin een zeer
beeldbepalende en daarmee cruciale rol.

-Er ligt bovendien een belangrijke rol
voor de VVD als politieke partij in al haar geledingen.

Het Hoofdbestuur blijft bij zijn voornemen
in samenspraak met de partij medio 2007 een brede evaluatie van de
afgelopen drie verkiezingen (intern en extern) af te ronden.

Aldus de VVD partijvoorzitter in zijn
verklaring.

bron:VVD