Vrijdag heeft Jeanine Hennis-Plasschaert
wederom de Europese Commissie en Raad middels parlementaire vragen
opgeroepen actie te ondernemen tegen vice-premier en Minister van
Onderwijs, de heer Giertych, die abortus via Europa wil verbieden
en een einde wil maken aan 'homoseksuele propaganda'.

Hennis-Plasschaert vindt het gedrag van de
Poolse regering ontoelaatbaar en wil een publieke verklaring en
maatregelen van de Raad en de Europese Commissie om te laten zien
dat dit soort gedrag in de Europese Unie niet wordt
getolereerd.

In oktober vorig jaar riep
Hennis-Plasschaert ook al op tot actie:"Vooral de reactie van de
Raad hierop was tenenkrommend. In zijn antwoord gaf de Raad toen
aan dat "het de taak van de Commissie is om toe te zien op de
toepassing van het Gemeenschapsrecht door de autoriteiten van de
lidstaten." en dat "de kwestie nooit in de Raad besproken was."

Jeanine Hennis-Plasschaert: "Anno 2007 is
dit blijkbaar de realiteit. Op vakkundige wijze gaat de Raad zijn
verantwoordelijkheden uit de weg. Elke vorm van actie in de
richting van Polen blijft uit. Op deze manier wordt de
geloofwaardigheid evenals het bestaansrecht van de Unie flink
ondermijnd. Enig zelfreinigend vermogen van de EU-lidstaten is van
cruciaal belang voor de publieke beeldvorming over de Europese
Unie. Ik verwacht een duidelijk signaal naar Polen dat dit gedrag
niet wordt getolereerd in de Europese Unie."

bron:VVD