De Tweede Kamer heeft deze week gedebatteerd over het functioneren van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). Een onderwerp dat nadrukkelijk aan de orde kwam, is de zorg die ondernemers uitspreken over de efficiënte en effectiviteit van de VWA.
 

VVD-woordvoerster Janneke Snijder-Hazelhoff omschrijft de VWA als een geweldig controle apparaat, dat bij ondernemers, overkomt als een bureaucratisch ´moloch'. Snijder geeft aan dat zorgvuldigheid waarmee wij om dienen te gaan met voedselveiligheid en voedselkwaliteit het uitgangspunt moet zijn maar constateert dat de VWA regelmatig voorbij gaat aan haar eigen taak.

De eigenlijke taak van de VWA is toezicht houden, risicobeoordeling, risicocommunicatie. In het debat geeft Janneke een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de VWA hierin is doorgeschoten. Er worden boetes uitgeschreven, niet omdat de voedselveiligheid in het geding is of de ondernemer de regels aan zijn laars lapt, maar omdat de praktijk zich niet altijd laat leiden door regels. Kaas smaakt lekkerder op kamertemperatuur dan zo uit de koeling.   

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd dat de VWA in de toekomst meer in contact zal treden met de ondernemer en zal erop toezien dat de handhaving en controle in verhouding staat tot de risico's.

Daarnaast constateert de VVD dat op diverse onderdelen zowel de VWA als de Algemene Inspectiedienst (AID) een rol spelen. In het vervolg op de discussie die de VVD voert over het terugdringen van administratieve lasten heeft de woordvoerster gevraagd om à©à©n inspectiedienst waarin de VWA en de AID zijn samengevoegd. Deze inzet zal de minister meenemen naar het kabinet.

Voor de VVD is de openbaarmaking van gegevens van groot belang voor het inzicht en voorlichting aan de consument. Er dient snel en effectief te worden gecommuniceerd, waar nodig door ´naming'en ´shaming'. Deze openbaarmaking dient wel in verhouding te staan met het doel dat ermee wordt nagestreefd. In de lijn met de VVD geeft de minister aan dat wanneer de volksgezondheid in gevaar komt de consument direct wordt ingelicht.

bron:VVD