VVD-woordvoerder Helma Neppérus
heeft woensdag 14 februari in een overleg met de staatssecretaris
van Defensie over Awacs-radarvliegtuigen aangedrongen op een
onderzoek naar de mogelijkheden om de overlast van deze vliegtuigen
in het Limburgse Onderbanken en omgeving terug te dringen.

De Awacs-toestellen zijn jaren oud,
gebouwd op het frame van het verouderde model Boeing 707, en
uitgerust met sterk verouderde motoren.

In totaal zijn op Geilenkirchen 17
Awacs-toestellen gestationeerd die rond de drieduizend vluchten per
jaar maken. Dat komt neer op circa tien vluchten per dag.

Elders in de wereld, óók
binnen de NAVO, worden veel nieuwere en modernere Awacs-toestellen
met modernere en stillere motoren gebruikt.

Volgens de staatssecretaris is met de
modernisering van de huidige vliegtuigen een bedrag gemoeid van 800
miljoen tot één miljard dollar. De modernisering van
verouderde Awacs-toestellen in de Verenigde Staten zou 800 miljoen
hebben gekost. Ook komt het bedrag hoog over als je kijkt naar de
kostprijs van vijf miljoen euro van een losse motor. Nog los van
het feit dat in het verleden door Nederland aan de NAVO geld is
gegeven met het oog op modernisering van de Awacs-toestellen in
Geilenkirchen.

Een andere mogelijkheid die in de optiek
van de VVD serieus moet worden onderzocht is het isoleren van de
275 meest naburige huizen. De kosten voor een dergelijke isolatie
worden door de staatssecretaris van VROM geschat op 55 miljoen
euro, die tevens meent dat de huizen door een dergelijke isolatie
in een bunker zouden veranderen.

Duidelijk is in elk geval dat de huidige
situatie niet langer houdbaar is. Niet alleen gezien de overlast,
maar ook met het oog op de veiligheid.

De VVD heeft de regering dus verzocht een
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot het inzetten van
nieuwere, elders binnen de NAVO in gebruik zijnde Awacs-toestellen
of de vervanging van de motoren van de oude toestellen en de kosten
van deze opties in beeld te brengen. Daarnaast moeten de kosten van
de isolatiemogelijkheden van de meest naburige huizen in beeld
worden gebracht. Neppérus heeft de staatssecretaris gevraagd
de uitkomsten van het onderzoek binnen drie maanden aan de Tweede
Kamer toe te zenden.

bron:VVD