Als Schiphol gedeeltelijk wordt geprivatiseerd, wil de VVD-Tweede-Kamerfractie, bij monde van woordvoerder Paul de Krom, dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen een aandeel te kopen. Dat kan alleen via een beursgang. De VVD wil daarom dat Schiphol aan de beurs wordt genoteerd.

De Krom: ,,Schiphol is een prachtige luchthaven die met overheidsgeld is opgebouwd. Iedere Nederlander heeft daaraan bijgedragen. De VVD vindt het dan ook eerlijk dat als de overheid een deel van de aandelen verkoopt zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om daarvan te profiteren. Dat geldt zeker voor de buren van Schiphol, die dragen immers ook de lasten. Op die manier is er ook een prachtige kans om de band tussen Schiphol en zijn buren te versterken. De VVD zal het kabinet vragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.''

Beursnotering zorgt voor meer openheid en controle. Een beurskoers is een soort thermometer waaraan iedereen de temperatuur van het bedrijf kan aflezen. Beleggers, analisten en beursbestuur zullen de vinger nauwkeurig aan de pols houden om te zorgen dat Schiphol een goed renderend bedrijf blijft. Privatisering van alle grote buitenlandse luchthavens zijn via de beurs gelopen. Daar zijn goede ervaringen mee.

De VVD vindt dat beursnotering, gecombineerd met adequate regelgeving en toezicht, de beste combinatie is om de toekomst van Schiphol en de daarbij horende publieke belangen veilig te stellen.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular