In opdracht van GJB Sponsorstrategie is door studenten van de Saxion Hogeschool Enschede een onderzoek verricht naar het draagvlak voor het initiatief SteunJeClub.nl. De conclusie van de enquàªte luidt dat 39 % van de beroepsbevolking bereid is tot deelname aan de landelijke actie.

SteunJeClub.nl is een nieuw concept en gericht op het verwerven van financiële middelen voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. De werking is als volgt: werknemers kiezen er vrijwillig voor om een verlofdag in te leveren (in feite wordt dus een dag extra gewerkt). De geldwaarde van die ingeleverde verlofdag wordt gedoneerd aan een vereniging of vrijwilligersorganisatie naar eigen keuze.

VVD-Kamerlid Ineke Dezentjà© Hamming heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Wijn van Economische Zaken. Het liberale Kamerlid vindt dat het veel eenvoudiger moet zijn om vrije dagen te schenken aan goede doelen. Tijdens de acties voor Giro 555, t.b.v. de slachtoffers van de tsunami in Azie, is gebleken dat dit vrij moeilijk is.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular