De VVD wil de huisvesting van daklozen, aso's en mensen die in de gevangenis hun straf hebben uitgezeten en weer vrij zijn beter organiseren. Volgens VVD-Tweede-Kamerlid Jelleke Veenendaal draait het om resocialisering van deze groepen. In een notitie die ze samen met de PvdA heeft geschreven, pleit ze voor een ´wooncarrià¨re' voor iedereen.

Als woordvoerder wonen, opvang en verslavingszorg van de VVD, wil zij speciale aandacht voor deze groepen die nu vaak voor overlast zorgen. "De overlast komt vaak voort uit het feit dat ze geen plek hebben om te wonen, dan wel niet goed begeleid worden. Dat moeten we verbeteren!"

Dakloosheid moeten we in eerste instantie zien te voorkomen en voor die mensen die wel dakloos zijn, moeten we voor huisvesting zorgen. Daklozen, vaak verslaafden, zorgen nu voor veel overlast op straat. Aan deze mensen moet op kleine schaal een woonvorm worden aangeboden. In Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld, waar veel overlast is, zouden - op verschillende plekken- 6 tot maximaal 8 containers, bij elkaar geplaatst in de ergste nood kunnen voorzien. De dakloze verslaafde heeft dan onderdak en een eenvoudige eigen plek.

Deze plek zou enige rust moeten geven aan de verslaafde. Daarnaast moeten deze mensen een actieve dagbesteding krijgen, waarmee de overlast sterk zal verminderen en de daklozen geresocialiseerd worden. "Uiteindelijk wil iedereen een eigen plek om te wonen en overdag iets te doen hebben," zo zegt Veenendaal. "Als deze kleinschalige woonvormen aanslaan, er minder overlast is en er draagvlak voor is in de wijk, dan zouden de projecten uitgebreid kunnen worden tot maximaal 16 woningen."

Ook aso's, mensen die door asociaal gedrag uit hun woning worden gezet, moeten worden opgevangen. "Deze mensen mag en moet je niet aan hun lot overlaten door ze op straat te zetten, want daar is niemand bij gediend," aldus het Kamerlid. Ook hiervoor wil ze primitieve woningen beschikbaar stellen. In diverse gemeenten (bijvoorbeeld Kampen) zijn hiermee succesvolle proeven gedaan. Ook de aso's moeten goed begeleid worden en kunnen op die manier volgens de VVD resocialiseren.

Tenslotte dienen ook mensen die in de gevangenis hun straf hebben uitgezeten en weer vrij zijn, opgevangen te worden. "Deze mensen worden vaak vroegtijdig ontslagen uit de gevangenis en staan dan, zonder dat er iets op het gebied van wonen geregeld is, op straat. Om deze mensen op te vangen moet er een eenvoudige woonvorm worden aangeboden, waarbij de reclassering zit inbegrepen om ze te begeleiden. Hiermee wordt voorkomen dat deze mensen direct weer vervallen in hun oude gedrag en krijgen ook zij de kans op resocialisering," zo besluit Veenendaal.
   
bron:VVD