VVD-woordvoerder Aptroot heeft grote twijfels over het vandaag gepubliceerde bericht dat het kabinet met KPN een principeakkoord heeft gesloten over verkoop van Nozema Services BV aan KPN. Nozema Services BV is het bedrijf dat de radio- en televisie-uitzendingen via de (digitale) ether verzorgt. Daarbij bezit Nozema een groot aandeel in het bedrijf Digitenne, aanbieder van digitale TV via de ether. Met de overname van Nozema verdubbelt KPN zijn aandeel in Digitenne tot 80%. De overname moet nog worden goedgekeurd door de NMa.

De minister van Economische zaken heeft de Tweede Kamer toegezegd dat KPN geen meerderheid van de aandelen in Digitenne mag krijgen. Daarbij heeft de NMa dit jaar in haar advies van 28 juni aangegeven bezwaar te hebben tegen deze overname, aangezien hiermee KPN ook absolute zeggenschap krijgt over de toegang tot de mastvoeten door andere aanbieders. KPN heeft hiervoor een oplossing geboden door het beheer over de mastvoeten over te dragen aan een onafhankelijke derde partij zodat toegang tot de mastvoeten voor andere marktpartijen gewaarborgd blijft. De VVD is echter bang dat KPN alsnog een sterk regulerende rol krijgt in de toegang tot ether en digitale etherfrequenties.

Aptroot is van mening dat door deze overname KPN een monopoliepositie krijgt op de markt van ether en digitale etherfrequenties. Volgens de VVD kan hiermee, ondanks de door de KPN voorgestelde oplossingen, geen sprake zijn van een eerlijke concurrentiepositie. Aptroot zal aanstaande dinsdag verzoeken om een spoeddebat over de overname.

bron:VVD