Op donderdag 17 mei 2007 heeft V&VN
(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) 2474 handtekeningen
overhandigd aan de ambassadeur van Bulgarije, ook uit naam van de
Johannes Wierstichting, IFHO, KNMG en NU'91. Met deze actie
betuigen Nederlandse zorgverleners hun steun aan vrijlating van de
Zes van Benghazi, die in Libië ter dood zijn veroordeeld.

Bulgaarse verpleegkundigen en Palestijnse
arts

Vijf Bulgaarse verpleegkundigen en een
Palestijnse arts hebben in december 2006 in Libië de doodstraf
gekregen. De verpleegkundigen en arts zijn beschuldigd van het
besmetten van 426 kinderen met hiv besmet bloed in het ziekenhuis
te Benghazi in Libië. Wetenschappelijk onderzoek, onder meer
gepubliceerd in Nature, maakt het onwaarschijnlijk dat zij deze
kinderen hebben besmet. Op vrijdag 18 mei 2007 dient deze zaak in
hoger beroep.

Over de handtekeningenactie

In één week zijn 2474
handtekeningen ingezameld met de actie Bring them home'. De meeste
handtekeningen zijn verzameld bij activiteiten in het kader van de
Dag van de Verpleging. Bas Vogel, hoofd Beleid & Ontwikkeling
van V&VN en Joke de Witte, beleidsadviseur van V&VN boden
de Bulgaarse ambassadeur, mr. Zlatin Trapkov de handtekeningen aan.
De Bulgaarse ambassadeur bedankte hen voor de steun. De Bulgaarse
regering zet zich op alle fronten in om de Zes van Benghazi te
krijgen. Ambassadeur Trapkov was zeer gespannen over het komende
hoger beroep.

Gezamenlijke actie

De acties om de Bulgaarse verpleegkundigen
en de Palestijnse arts vrij te krijgen, zijn een gezamenlijk
activiteit van de Johannes Wier Stichting (de
mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en
paramedici), IFHHRO (International Federation of Health & Human
Rights Organisations), V&VN, de KNMG en NU'91. Eerder stuurden
zij brieven naar de minister van Buitenlandse Zaken, de Vaste
Kamercommissies en de Libisch president Gadaffi.

bron:V&VN