Tijdens alle festiviteiten rond Koninginnedag is een honderdtal controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op pad geweest. Vooral de vele vrijmarkten kregen een bezoek. De ervaring leert dat met name de Warenwet en de Drank- en Horecawet worden overtreden. De afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten de vrijmarkten strakker gaan reguleren door vergunningverlening. Als gevolg daarvan neemt het aantal overtredingen af.

De VWA-waarschuwingen en boetes voor overtreding van de Warenwet hadden vooral betrekking op een verkeerde bewaartemperatuur van bederfelijke waren. Bij de verkoop van alcohol is er streng gecontroleerd op de leeftijd van de kopers. Verkopers mogen geen alcohol en geen tabaksproducten verkopen aan jongeren onder de zestien. Sterke drank mag alleen verkocht worden aan jongeren boven de achttien. 
 
Warenwet  
aantal inspecteurs 52 
aantal inspecties 619 
schriftelijke waarschuwingen 121  
boetes 45 
waarvan de meeste wegens een verkeerde bewaartemperatuur van bederfelijke waren  
 
Drank-, horeca- en tabakswet  
aantal inspecteurs 47 
aantal inspecties 153 
schriftelijke waarschuwingen 27 
boetes 28 
waarvan de meeste wegens ontduiking van de leeftijdsgrenzen en voor de verkoop van sterke drank 
 
Vergeleken met vorig jaar zijn er iets minder overtredingen geconstateerd. Voor de Warenwet zijn toen 166 maatregelen genomen en voor de Drank- en Horecawet zijn er 79 maatregelen genomen. In totaal 245 maatregelen. Dit jaar zijn er 221 maatregelen genomen. 
 
bron:VWA