In Nederland is voor het eerst de ziekte Variant Creutzfeldt-Jacob geconstateerd. Deze variant van de gekkekoeienziekte BSE kwam aan het licht bij een 26-jarige vrouw. De afgelopen jaren zijn tal van maatregelen getroffen ter voorkoming en bestrijding van BSE. De meeste maatregelen hebben betrekking op het veevoer, dat als belangrijkste besmettingsbron van BSE wordt gezien.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) test bij de slacht alle runderen ouder dan 30 maanden op BSE. Voor alle dode en zieke runderen ligt die leeftijdsgrens op 24 maanden. Daarnaast controleert de VWA bij de slacht op de verwijdering en de correcte afvoer van dierlijke bijproducten (als onderdeel van het BSE-maatregelenpakket). Het gaat dan niet alleen om runderen maar ook om schapen en geiten. Daarbij gaat het vooral om Specifiek Risico Materiaal (SRM). Risico-organen zijn: hersenen en hersenmerg, ruggenmerg, ogen, amandelen en darmen.

Bij de import van diervoeder controleert de VWA altijd op de aanwezigheid van dierlijke bijproducten. Vlees, vis en overige veterinaire producten mogen alleen via speciaal aangewezen invoerpunten ons land en daarmee de Europese Unie binnenkomen. Zodra een partij vlees of vis ons land binnenkomt, wordt deze altijd gecontroleerd. Dat betekent dat altijd een controle van de documenten plaatsvindt. Ook wordt gekeken of de documenten in overeenstemming zijn met de inhoud van de partij. En in een aantal gevallen worden monsters genomen voor het onderzoek op het laboratorium. Deze werkwijze is voorgeschreven in Europese regelgeving.

bron:VWA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular