Uit
een onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit naar 13 klachten over
voedselinfecties werd in vier gevallen het norovirus aangetoond. In à©à©n
van de gevallen kon het virustype in de faeces direct gerelateerd
worden aan het genuttigde voedsel.


In het algemeen zijn schelpdieren, zoals mosselen en oesters, en
rauwe (ongekookte) groenten de belangrijkste bronnen voor
voedselgerelateerde infecties. Maar bij norovirussen worden de meeste
infecties veroorzaakt door contact tussen patiënt en medemens. Ook als
de eigen klachten over zijn, blijven buikgriep patiënten een
infectiebron.
De VWA adviseert daarom aan mensen die buikgriep
hebben gehad tot 2-3 dagen na hun klachten geen voedsel klaar te maken
en ook de daaropvolgende dagen extra hygiëne in acht te nemen.
Op de website van RIVM staat meer informatie over norovirus en te nemen maatregelen.

Norovirussen zijn een veel voorkomende oorzaak van gastro-enteritis
(buikgriep) naast de meer bekende Salmonellea en Campylobacter.

Meer informatie:

Warenklachtenlijn
Heeft u vragen, klachten of
twijfels over de veiligheid van consumentenproducten of signaleert u
iets dat de voedselveiligheid in gevaar kan brengen? Dan kunt u 7 dagen
per week en 24 uur per dag de Warenklachtenlijn van de VWA bereiken op
het gratis telefoonnummer 0800 0488 of via deze website.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)