Naar aanleiding van een melding over een partij paprikapoeder uit Spanje met de verboden stof para rood heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een risicobeoordeling gemaakt. Uit de beoordeling blijkt dat bij een normaal consumptiepatroon er geen gevaar voor de gezondheid is. De VWA heeft het bedrijfsleven op zijn verantwoordelijkheid voor de producten gewezen en afspraken gemaakt over maatregelen om te voorkomen dat verontreinigde paprikapoeders op de markt worden gebracht.

De VWA heeft als reactie op de melding ook een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat de bewuste partij onderdeel was van een grotere partij die vanuit Spanje verder verspreid is naar andere bedrijven in de EU. Het met para rood verontreinigde paprikapoeder is ook bij andere bedrijven in Nederland terechtgekomen. Deze bedrijven hebben het paprikapoeder verwerkt in producten die inmiddels weer verspreid zijn naar landen binnen en buiten de EU.

De Nederlandse overheid hanteert een limiet van 100 microgram per kilogram product. Uit een risicoanalyse die de VWA samen met RIVM/RIKILT heeft gemaakt blijkt dat er bij deze limiet geen gevaar voor de gezondheid is te verwachten bij een normaal consumptiepatroon.

In overleg met de brancheverenigingen voor levensmiddelenproducenten is ondermeer besloten dat de producenten het verontreinigde paprikapoeder en daarvan afgeleide tussenproducten voor zover nog voorradig van de markt halen en vernietigen
de levensmiddelenindustrie zelf meer uitgebreide controles op niet toegelaten kleurstoffen in kruiden en specerijen gaat uitvoeren
Verder zal de VWA erop toezien dat producten met meer para rood dan de limiet (100 microgram para rood per kilogram product) uit de schappen worden gehaald en worden vernietigd.

bron:VWA