De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft opnieuw ayurvedische
kruidenpreparaten aangetroffen met gevaarlijke hoge gehaltes aan lood,
kwik en arseen. De producten zijn aangetroffen bij een Indiase genezer.
Van 14 producten zijn de voorraden in beslag genomen.

De VWA heeft de afgelopen week alle, bij haar bekende importeurs van
ayurvedische Indiase kruidenpreparaten, in Nederland bezocht en
monsters genomen van verschillende verdachte kruidenpreparaten.

Ayurveda is een traditionele Indiase geneeswijze. De verkooppunten
kunnen ayurvedische winkels of ayurvedische therapeuten zijn. Ook zijn
deze producten via het internet verkrijgbaar. Zware metalen waaronder
lood, arseen en kwik maken bij veel van de ayurvedische preparaten deel
uit van de receptuur.
De consumptie van producten met hoge gehalten aan lood, kwik of arseen
kan leiden tot onder meer zeer ernstige buikkrampen, bloedarmoede,
nierfalen en schade aan de zenuwen en bloedvaten.

Wereldwijd zijn inmiddels tientallen gevallen van gezondheidsklachten
door zware metalen in traditionele kruidenpreparaten bekend. Bij de VWA
zijn vorig jaar twee gevallen van loodvergiftiging gemeld, waarbij
beide personen geruime tijd in het ziekenhuis verbleven. In à©à©n van de
Nederlandse vergiftigingsgevallen had de betrokken persoon bekenden
gevraagd de pillen uit Nepal mee te nemen. Soortgelijke vergiftigingen
zijn recent ook in het buitenland voorgevallen. De VWA raadt daarom
eigen import en aanschaf via buitenlandse internetsites van
traditionele preparaten ten zeerste af.

De VWA heeft een lijst opgesteld van producten waarvan
laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat ze gevaarlijke hoeveelheden
lood, arseen of kwik bevatten. De VWA raadt ten zeerste af deze
producten te gebruiken. De VWA heeft ook een lijst opgesteld van
producten waarvan nog niet zeker is of ze gevaarlijke hoeveelheden
lood, arseen of kwik bevatten. Op dit moment doet de VWA onderzoek naar
deze producten. Zodra daarvan de uitslag bekend is, wordt hierover
nader bericht. Tot die tijd raadt de VWA af om deze preparaten of
ingrediënten te gebruiken.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit