In het kader van de nieuwe Europese hygiënewetgeving heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) contact opgenomen met meerdere product- en bedrijfschappen. In de nieuwe hygiënewetgeving is sprake van een verplichting voor alle bedrijven die zich bezig houden met levensmiddelen of diervoeder zich te registreren bij de overheid (de VWA). Om de administratieve lasten voor de ondernemer zo laag mogelijk te houden is besloten zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande registers van bedrijven. Deze registratie via bedrijf- of productschap bespaart de ondernemer de administratieve kosten voor registratie.

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, en het Productschap Diervoeder hebben positief gereageerd op het verzoek van de VWA om de registratiebestanden te delen. Deze samenwerking is 24 januari bekrachtigd met een ondertekening van de samenwerkingscontracten. Daarnaast is de VWA met meerdere organisaties in een vergevorderd stadium om een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan. In totaal betreft het de registratie van ruim 200.000 ondernemers.
Op 1 januari 2006 is de nieuwe Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders in werking getreden. De hervormde wetgeving moet zorgen voor een nog veiliger en transparanter systeem voor de productie van levensmiddelen en diervoeders.
bron:VWA