Ruim vier van de vijf vwo-scholieren die aan een studie in het hoger beroepsonderwijs beginnen, behalen een diploma in het hoger onderwijs. Studenten die vanuit het mbo en het havo komen, zijn minder succesvol. Van deze groepen haalt ongeveer 70 procent een einddiploma.

Slechts helft vwo'ers in het wo slaagt binnen zes jaar
De vwo’ers die aan een studie in het wetenschappelijk onderwijs zijn begonnen, presteren bijna even goed als degenen in het hbo. Van de eerstejaars vwo’ers in het wo haalt 78 procent na negen jaar een diploma in het hoger onderwijs. Na zes jaar is in het hbo al driekwart van de vwo’ers geslaagd. In het wo heeft dan pas de helft van de vwo’ers een afsluitend diploma behaald. Van de studenten met een andere vooropleiding is na zes jaar bijna tweederde al afgestudeerd.
Gezondheid scoort het hoogst
De resultaten van vwo’ers in het hoger onderwijs verschillen nogal per studierichting. Zo ligt in het wetenschappelijk onderwijs voor eerstejaars in de richting Taalwetenschappen het rendement na 9 jaar op 71 procent. Maar bij de richting Gezondheid zijn de studenten duidelijk succesvoller: hier slagen negen van de tien studenten. Van de vwo’ers die in het hbo aan de richting Natuur beginnen, haalt maar 72 procent een diploma in het hoger onderwijs. Studenten in de richtingen Persoonlijke dienstverlening en Gezondheid hebben hogere slagingspercentages: boven de 85 procent.
Vrouwen presteren beter dan mannen
De resultaten van vrouwelijke vwo’ers zijn in zowel het hbo als in het wo beter dan de resultaten van de mannen. In het hbo ligt het verschil in slagingspercentage na vier jaar op 16 procentpunt. In de jaren daarop loopt het verschil terug tot 12 procentpunt: uiteindelijk slaagt 88 procent van de vrouwen en 76 procent van de mannen. In het wetenschappelijk onderwijs is er een ander beeld zichtbaar: hier is na vier jaar het verschil in resultaten tussen mannen en vrouwen minimaal, maar in de volgende jaren loopt dat op tot 19 procentpunt. Na negen jaar ligt het slagingspercentage van vrouwen op 85 procent, tegen 72 procent bij de mannen.
bron:CBS