Het ministerie van VWS heeft vandaag
besloten de Nationale Griepcampagne vooralsnog een week uit te
stellen. Aanleiding daarvoor is de tijdelijke stopzetting van het
griepvaccinatieprogramma in Israël.

Daar overleden vier personen binnen 1 tot
5 dagen na een griepvaccinatie. De Israëlische autoriteiten en
de fabrikant van de griepvaccins zoeken op dit moment uit of er
enig verband is tussen het griepvaccin en het overlijden. Tot nu
toe zijn meer dan 140.000 Israëlische risicopatiënten
tegen griep gevaccineerd.

Alhoewel deskundigen verwachten dat de
griepvaccins betrouwbaar zijn, heeft minister Hoogervorst mede op
advies van het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIB) van het
RIVM en Nederlandse Vaccininstituut (NVI) besloten met de
uitvoering van het griepprogramma te wachten tot er meer bekend is
over de oorzaak van het overlijden van de vier gevaccineerden in
Israël. Het RIVM/CIb voorziet geen risico’s voor de
volksgezondheid als gevolg van dit uitstel. Het griepprogramma
heeft al drie weken vertraging opgelopen door verlate
vaccinleveringen van de fabrikanten.

bron:VWS