Negen sportbonden en NOC*NSF zijn een
samenwerkingsverband aangegaan om het opleidingsaanbod voor
trainers coaches en scheidsrechters te verbeteren. VWS draagt hier
aan bij met 800.000 euro over een periode van drie jaar.

KNVB, KNZB, KNLTB, KNHB, KNGU,
Watersportbond, NeVeBo, KNWU, NHV en NOC*NSF tekenden gisteren de
overeenkomst voor de oprichting van deze zogenaamde ‘Academie
voor Sportkader’.

De Academie richt zich op het terugdringen
van het tekort aan trainers, coaches en scheidsrechters in de sport
en op het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Het motto
van de Academie luidt: ‘Iedere sporter een competente coach
en iedere wedstrijd een competente scheidsrechter.’

Aanleiding voor de Academie voor
Sportkader is de modernisering die sportopleidingen bij bonden
ondergaan. Meer dan vijftig Sportbonden hervormen op dit moment om
hun opleidingen om meer gericht op specifieke vaardigheden te
kunnen trainen. Door de krachten te bundelen verwachten de bonden
effectiever en efficiënter te kunnen werken.

bron:VWS