Staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS stopt de subsidieverstrekking aan Het Indisch Huis per 1 januari 2007. De reden voor stopzetting van de subsidie is wanbeheer. De schulden van Het Indisch Huis bedragen ruim negen ton. Dat staat in de brief die de staatssecretaris vandaag naar het bestuur van het herinneringscentrum heeft gestuurd.

Maart dit jaar werd bekend dat het Indisch Huis financiële problemen had. De staatssecretaris heeft daarop ex-staatssecretaris R. Linschoten gevraagd de achtergronden van financiële problemen te onderzoeken. Hij constateerde eind juni dat sprake is van falend financieel management en ernstig tekort schietend bestuur. Als vervolg daarop is de financiële positie van Het Indisch Huis nader in kaart gebracht. Dat resulteerde half juli in het beeld dat de schuldenlast was opgelopen tot ruim negen ton.

Ross-Van Dorp schrijft in de brief dat zij het bestuur van het herinneringscentrum de gelegenheid geeft de organisatie af te bouwen. Voor de onvermijdbare kosten stelt zij de komende vier maanden boven op de dit jaar reeds verstrekte voorschotten onder voorwaarden nog een bedrag van 100.000 euro ter beschikking. Zij doelt daarmee op kosten die voortvloeien uit lopende contractuele verplichtingen zoals loonkosten voor personeel.

Zij heeft het organisatieadviesbureau Boer & Croon daarnaast opdracht gegeven varianten te ontwikkelen voor de oprichting van een nieuw Indisch Herinneringscentrum. Uitgangspunt daarbij is dat een dergelijk centrum breed gedragen moet worden binnen de Indische gemeenschap en geleid moet worden door personen die hun sporen hebben verdiend. De nadruk zal moeten liggen op de herinnering aan de oorlog, de Bersiap-periode (onafhankelijkheidsstrijd), de repatriëring en de integratie in de Nederlandse gemeenschap. VWS subsidieert vier herinneringscentra: Westerbork, Vught, Amersfoort en Het Indisch Huis.

bron:VWS