Almelo, april 2010 Itannex heeft bij Waal in Vlaardingen de Autodesk Revit Architecture software geïmplementeerd om bouwprojecten vanaf het eerste ontwerpidee tot en met de onderhoudsfase inzichtelijker en beter beheersbaar te maken. Met als doel kostenreductie door ketenintegratie, integreert het bouwbedrijf binnen het Waal Informatie Model (WIM), 3D-ontwerpen met prijscalculaties en het operationeel aansturen van bouwprojecten. Waal is à©à©n van de grootste bedrijven in het ASVB-concern (Aan de Stegge Verenigde Bedrijven).

à¢â‚¬Å“Dankzij onze vergaande integratie van het ontwerpproces, kostencalculaties en de werkvoorbereiding, kunnen wij klanten harde garanties geven over de prijs en haalbaarheid van hun bouwplannenà¢â‚¬, zegt Ebert van der Wal, directeur van Waal. Het bedrijf integreert drie informatiemodellen in het eigen Waal Informatie Model (WIM), namelijk een Gebieds Informatie Model (GIM), Bouw Informatie Model (BIM) en Facilitair Informatie Model (FIM). à¢â‚¬Å“Met WIM kunnen wij voor een aanbieding binnen enkele dagen een compleet 3D-model opzetten, begroten en visualiseren. Verder merken wij bij het voorbereiden van onze tunnelgietbouw dat WIM de doorlooptijd van een project flink verkort en fouten voorkomtà¢â‚¬.

à¢â‚¬Å“Itannex heeft bij Waal zowel de Autodesk Revit Architecture software geleverd als alle gebruikers opgeleid en begeleid bij het implementeren van de WIM-visieà¢â‚¬, zegt commercieel directeur Nico Ruikes. à¢â‚¬Å“Als onderdeel daarvan hebben wij ook een koppeling met de planningsoftware geprogrammeerd, waardoor men het complete bouwproces op kantoor kan simuleren. Oftewel virtueel bouwen in 4D. De wijze waarop Waal met WIM de dagproductie voor tunnelgietbouw visualiseert in tunnelboeken, is uniek voor Nederlandà¢â‚¬.

Over Waal
Waal realiseert projecten op het gebied van woningbouw, combinatie-woongebouwen en scholenbouw. Daarbij staan innovatie, samenwerking en betrouwbaarheid centraal. Met neoHOTPLANS, Lean bouwen, WIM en 3D-modelleren plaatst Waal zich in het centrum van de integrale procesbeheersing en loopt het bedrijf in Nederland voorop met verbeteren van de bedrijfsprocessen, verlagen van bouwkosten en foutkansen. Ook met de onlangs behaalde FSC-certificering loopt Waal voorop in de bouwsector. Werkend vanuit een innovatieve toekomstvisie over geïntegreerd bouwen slaagde het bedrijf erin om in de periode 2006 tot en met 2008 een omzetgroei van 20% te realiseren.

Over Itannex
Itannex is een adviseur en leverancier van bouwkundige, civieltechnische, constructieve en installatietechnische BIM-ontwerpoplossingen, gebaseerd op de marktleidende software van Autodesk. Als onderdeel daarvan verzorgt Itannex ook de implementatie, opleiding en technische ondersteuning. Verder heeft het bedrijf nog een aparte afdeling gespecialiseerd in het beheer, de opslag en de ontsluiting van alle ontwerpinformatie.