In 2004 had 15 procent van de huishoudens
in de vier grote steden een laag inkomen. Landelijk was dat 9
procent. In de grote steden komt armoede relatief veel voor onder
alleenstaanden van 45–64 jaar, eenoudergezinnen en paren met
minderjarige kinderen. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

In Amsterdam en Rotterdam meeste lage
inkomens

Van de huishoudens in Amsterdam had 17
procent een laag inkomen. In Rotterdam was dat 16 procent, in Den
Haag 14 procent en in Utrecht 11 procent.

Alleenstaande vrouwen van 45–64 jaar
risicogroep

In alle vier steden kwam onder
alleenstaande vrouwen van 45–64 jaar het hoogste aandeel lage
inkomens voor. In Rotterdam hadden bijna vier op de tien van deze
vrouwen een laag inkomen. Onder alleenstaande 45–64-jarige
mannen en paren met minderjarige kinderen was het armoederisico in
Amsterdam het hoogst. Van de paren met een laag inkomen werkte hier
ongeveer de helft als zelfstandige.

Lage inkomens gespreid in Amsterdam en
Rotterdam

In Amsterdam en Rotterdam zijn de lage
inkomens redelijk gespreid over de stad. In alle wijken in
Amsterdam en Rotterdam had meer dan een vijfde van de niet-westers
allochtone huishoudens een laag inkomen. In Den Haag en Utrecht is
wel sprake van enige concentratie van lage inkomens.

In Den Haag ook veel arme autochtonen

Den Haag heeft als enige grote stad wijken
waar het aandeel lage inkomens onder autochtone huishoudens boven
de 20 procent uitkwam. In Amsterdam en Rotterdam lag het op
maximaal 16 procent, in Utrecht op 12 procent.

Utrecht vertoont afwijkend beeld

In Utrecht wijkt het beeld nogal af van de
andere drie grote steden. De stad telt relatief veel werkenden en
relatief weinig huishoudens die afhankelijk zijn van de bijstand.
Ook is in Utrecht het aandeel niet-westerse allochtonen maar de
helft van dat in de overige grote steden.

Veel uitkeringsgerechtigden in
Rotterdam

In Rotterdam had 11 procent van de
huishoudens een bijstandsuitkering. De groep lage inkomens bestond
voor de helft uit ontvangers van een bijstandsuitkering. In de
andere grote steden lag dit tussen de 35 en 40 procent.

bron:CBS