Om voor een exploitatievergunning voor een uitzendbureau in aanmerking
te komen is een waarborgsom van 75.000 euro noodzakelijk. De ondernemer
moet de waarborgsom op een geblokkeerde rekening storten, zodat het
geld beschikbaar is voor de Belastingdienst en Arbeidsinspectie voor
het dekken van mogelijke belasting- en premieschulden en bestuurlijke
boetes. Zolang de vergunning van kracht is, blijft de waarborgsom op de
geblokkeerde rekening van de ondernemer staan. Zonder
exploitatievergunning is het in de toekomst niet mogelijk een
uitzendonderneming te starten of te runnen.

  
Dit schrijven de staatssecretarissen Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Wijn van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.
De maatregelen zijn nodig om de grootschalige fraude te bestrijden die
de uitzendbranche verstoort. Illegaal werkend personeel wordt
onderbetaald en werkt onder slechte omstandigheden. Ook betalen
malafide uitzendbureaus geen sociale premies en loon- en
omzetbelasting. Tegelijkertijd hebben uitzendbureaus en werkgevers die
zich wel aan de regels houden, last van oneerlijke concurrentie. 
 
 
Met de invoering van de waarborgsom is de drempel voor malafide
ondernemers hoger om een onderneming te starten, aangezien zij een
aanzienlijke som geld op tafel moeten leggen. Ook vormt de waarborgsom
een betere garantie dat exploitanten van uitzendbureaus sociale premies
en belastingen betalen. Als blijkt dat uitzendbureaus hun
verplichtingen niet nakomen wordt de vergunning ingetrokken. 
 
 
Eerder was al aangekondigd dat uitzendbureaus over een vergunning
moeten gaan beschikken. De Kamer van Koophandel gaat de vergunningen
verlenen. De voorwaarden om voor zo'n vergunning in aanmerking te
komen, hebben de bewindslieden nu verder uitgewerkt. Noodzakelijk zijn
onder andere een verklaring van onbesproken gedrag van de ondernemer en
een goede financiële basis van het bedrijf. Ook alle bestaande
uitzendbureaus moeten een dergelijke vergunning aanvragen. Een
wetsvoorstel met deze strekking wordt begin volgend jaar
ingediend.      
 
Van Hoof en Wijn nemen verder maatregelen om malafide uitzendbureaus
aan te pakken. Zogenoemde 'interventieteams' controleren in de horeca
en land- en tuinbouw scherp op illegale arbeid en belastingontduiking.
In deze teams werken onder meer Arbeidsinspectie, Belastingdienst,
gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen samen.
Bij het uitzenden zonder vergunning krijgt het uitzendbureau een boete
van minimaal 8.000 euro.  

Bron: MinSZW