In de eerste maand van 2006 nam de waarde van de internationale handel in goederen sterk toe. Mede door de hogere prijzen kwamen de in- en uitvoerwaarde in januari 2006 respectievelijk 20 en 15 procent hoger uit dan januari vorig jaar. De invoerwaarde van goederen kwam uit op 22,4 miljard euro. De uitvoer bedroeg 24,5 miljard euro. Dit resulteerde in een handelsoverschot van 2,1 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Hogere in- en uitvoerprijzen
Zowel de invoer- als de uitvoerprijzen waren in januari 7 procent hoger dan in januari 2005. Daarnaast telde januari 2006 één werkdag meer dan dezelfde maand een jaar eerder. Rekening houdend met de prijsstijgingen en het werkdageffect, was het volume van de invoer in januari 8 procent groter dan in januari 2005. Het volume van de uitvoer was 5 procent groter.
Minerale brandstoffen en computers domineren toename handel
De sterk hogere invoerwaarde van goederen werd voor iets minder dan 60 procent veroorzaakt door de invoer van minerale brandstoffen en computers. Dezelfde productgroepen zorgden voor circa 50 procent van de uitvoertoename.
Een sterk hogere olieprijs is de belangrijkste reden voor de hogere in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen. In januari 2006 was de olieprijs ruim 50 procent hoger dan in januari 2005. De aan de olieprijs gekoppelde aardgasprijs zorgde voor een sterke toename van de waarde van de uitvoer van aardgas. Bij de toename van de handel in computers speelt wederuitvoer een belangrijke rol.
Handel met niet-EU-landen stijgt sterk
De sterke toename van de invoer werd voor 60 procent veroorzaakt door meer invoer uit niet-EU-landen. In januari bedroeg de invoer uit niet-EU-landen 10,6 miljard euro. Dit is 26 procent meer dan in januari 2005. Met een bedrag van 11,8 miljard euro is de invoer uit EU-landen 14 procent hoger uitgekomen. De uitvoer naar niet-EU-landen bedroeg 5,4 miljard euro. Dit is 19 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De uitvoer naar EU-landen bedroeg 19,2 miljard euro, 14 procent meer dan in januari 2005.
bron:CBS