Vanaf 1 januari 2007 gaan gemeenten de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) jaarlijks vaststellen. De wet die dit mogelijk maakt, is al in 2004 aangenomen, maar moest nog in werking treden.  Het kabinet heeft dit in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten.
In het huidige systeem wordt de waarde van woningen of bedrijven elke vier jaar vastgesteld. Jaarlijks vaststellen van de WOZ-waarde heeft volgens het kabinet voordelen:
-burgers worden niet meer geconfronteerd met forse veranderingen in de waardeontwikkeling van hun woning of bedrijf;
-waardewijzigingen van een jaar zijn overzichtelijker en beter te controleren;
-de WOZ-waarde is actueler en is naar verwachting daardoor bruikbaar voor meer doeleinden, zoals hypotheekvertrekking, huurbeleid en successie- en schenkingsrechten.
De datum waarop de waarde wordt vastgesteld ligt nog wel twee jaar voor het kalenderjaar waarvoor die waarde wordt gebruikt. In 2007 wordt dus de waarde per 1 januari 2005 gebruikt. Het kabinet is van plan die periode in te korten naar een jaar. Deze bepaling staat al in de wet, maar is nog niet in werking getreden.
Ozb
De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de heffing van onroerendezaakbelasting (ozb) en waterschapslasten. De tarieven van de ozb worden daarom ook jaarlijks aangepast. Sinds 2006 gelden hiervoor maximeringsregels waaraan gemeenten moeten voldoen. 
bron:MinFin