Het Medisch Centrum Alkmaar is het grootste niet academisch
ziekenhuis in ons land. Het ziekenhuis stemt haar beleid graag af op de
wensen van de patienten. Hiervoor wordt regelmatig
klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Uit de laatste gehouden
onderzoeken blijkt dat de waardering van de bezoekers van de vele
poliklinieken stijgende is.

Uit de enquàªte die het MCA in 2004 heeft gehouden onder
polikliniek-patiënten blijkt dat ze iets tevredener zijn over hun
bezoek aan een polikliniek dan in 2001.

Uit toetsing bleek dat de volgende punten daarbij beduidend hoger scoorden:
  1. arts heeft voldoende tijd voor de patiënt
  2. medewerkers geven minder tegenstrijdig informatie
  3. arts geeft voldoende informatie over hoe lang behandeling of onderzoek zou duren
  4. prettige sfeer in de wachtruimte
  5. arts heeft voldoende aandacht voor onzekerheid of spanning bij de patiënt
  6. omfortabele stoelen of banken in de wachtruimte.
Patiënten
vinden goede informatie en een prettige persoonlijke benadering het
meest belangrijk op een polikliniek. De beste mogelijkheden voor
verbetering liggen daarom in 2005 bij:
  1. informatie van artsen over andere behandelingsmogelijkheden en onderzoeken
  2. informatie van artsen over mogelijke bijwerkingen of gevolgen van behandeling en onderzoek
  3. de snelheid waarmee mensen terechtkunnen voor hun eerste afspraak
  4. informatie over de wachttijd in de wachtkamer wanneer deze tien minuten of langer is.
Eind
2004 zijn per specialisme 200 enquàªtes toegezonden aan patiënten die in
november een polikliniek hadden bezocht. De enquàªte was gebaseerd op de
vragenlijst die door de Consumentenbond en het Nivel was ontworpen. De
Consumentenbond had hiermee in 2001 een meting bij de poliklinieken van
het MCA uitgevoerd. Ook ditmaal was de respons voldoende: na het
versturen van een herinneringsbrief heeft 55% de enquàªte ingevuld. Het
streven was 50%.
Het MCA stelt regelmatig
en op gestructureerde wijze vragen aan patiënten, naasten en bezoekers
om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Metingen
worden herhaald om na te kunnen gaan of uitgevoerde verbeteracties
inderdaad tot de gewenste resultaten hebben geleid.

bron:MCA