De commissaris van de Koningin in Noord-Holland, mr. H.C.J.L.
Borghouts, heeft mevrouw T. van der Stroom-van Ewijk in goed overleg
met de fractievoorzitters van de gemeenteraad benoemd tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Bennebroek.

Mevrouw Van der Stroom-van Ewijk is burgemeester van de gemeente
Heemstede en kan binnen haar huidige functie tijd vrij maken om het
waarnemend burgemeesterschap van Bennebroek te vervullen.
Mevrouw Van der Stroom-van Ewijk treedt op 8 april 2005 in functie.
Aanleiding
tot de benoeming is het verzoek van de huidige burgemeester van
Bennebroek, mevrouw A.E. Koningsveld-den Ouden, tot ontslag met ingang
van 1 augustus aanstaande. Tot deze datum heeft mevrouw Koningsveld-den
Ouden buitengewoon verlof.

De gemeente Bennebroek (ongeveer 5200
inwoners) verricht momenteel met hoge prioriteit een onderzoek
´Toekomst Bennebroek'. Het onderzoek richt zich op de bestuurlijke
toekomst van de gemeente. De benoeming van een waarnemend burgemeester
biedt de gelegenheid de uitkomsten van het onderzoek af te wachten en
ruimte aan de gemeenteraad om te besluiten over de toekomst van de
gemeente. Mevrouw van der Stroom was eerder ook burgemeester van de
gemeente Schermer.
 
 
bron: Provincie Noord Holland