De Raad van State heeft deze week
geoordeeld dat een in 2004 door het Commissariaat voor de
Media(CvdM) aan BNR Nieuwsradio gegeven waarschuwing geen invloed
heeft op de rechtspositie van BNR. Daarmee staat deze waarschuwing
niet open voor bezwaar en beroep. Dit betekent dat het
Commissariaat het door BNR gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk had
moeten verklaren. De Raad heeft daar met zijn uitspraak nu zelf in
voorzien.De waarschuwing betrof een uitzending van het programma
ICT-Nieuws waarmee naar het oordeel van het Commissariaat het
sponsorverbod werd overtreden omdat de uitzending achtergronden gaf
bij het nieuws en actualiteitswaarde had. De wet bepaalt dat
nieuws- en actualiteitenprogramma's niet gesponsord mogen
worden.

In eerste instantie had het Commissariaat
indertijd het voornemen een boete op te leggen. Die is toen omgezet
in een waarschuwing, onder meer omdat er bij BNR onduidelijkheid
bleek te bestaan over de interpretatie van het begrip
actualiteiten. Deze waarschuwing blijft nu van kracht.

bron:CvdM