Donderdagmiddag hebben twee personen na openbaar drugsgebruik op de Mina Krusemanstraat in Hoorn een waarschuwing en een bekeuring gehad. Dit houdt in dat als zij een tweede keer betrapt worden tijdens drugsgebruik in de omgeving van het stationsgebied Kerssenboogerd, dat zij een verblijfsontzegging voor maximaal twaalf weken in dit gebied kunnen krijgen.

In Hoorn is sinds 31 maart in het voormalig gebied waarin preventief gefouilleerd werd (het stationsgebied in de Kerssenboogerd), deze nieuwe maatregel van kracht. Deze maatregel is op grond van de Algemene Politie Verordening en heet bestuurlijke verwijdering c.q. verblijfsontzegging. Mensen die binnen dit gebied openbare orde gerelateerde overtredingen plegen, krijgen behalve een proces-verbaal ook een waarschuwing of direct een ontzegging voor het gebied. De overtredingen waarop de ontzegging van toepassing is, variëren van drankgebruik in het openbaar tot openlijke geweldpleging. Als iemand na een waarschuwing binnen een half jaar nog een waarschuwing krijgt, volgt een verblijfsontzegging binnen het gebied van maximaal twaalf weken.

bron:Politie Noord Holland Noord