Het Trimbos-instituut start een waarschuwingscampagne tegen sterk
verontreinigde cocaïne. In en buiten Nederland is de laatste weken
cocaïne aangetroffen die verontreinigd is met atropine. De combinatie
cocaïne en atropine kan levensbedreigend zijn.

Symptomen
Bij een overdosis atropine worden de volgende symptomen waargenomen:

  • gezichts- en gehoorshallucinaties,
  • rusteloosheid en gedaald bewustzijn (tot bewusteloosheid);
  • in het uiterste geval leidt dit tot een dodelijke afloop als gevolg van ademhalingsstoornissen en hartritmestoornissen.

Snelle tussenkomst van arts en ziekenhuis is gewenst indien de
verontreinigde cocaïne is gebruikt. De behandelend geneeskundige moet
weten dat er atropine in het spel kan zijn.

Aantallen
Ongeveer twintig personen zijn op dit moment (16 december 2004)
opgenomen in het ziekenhuis met ernstige vergiftigingsverschijnselen na
gebruik van de vervuilde cocaïne. De personen komen uit verschillende
delen van Nederland, daarom is besloten tot een massale
waarschuwingscampagne.

Inmiddels zijn ook meldingen binnengekomen uit België, Frankrijk en
Italië wat het totale aantal bekende slachtoffers binnen Europa op ruim
vijftig brengt. Er zijn signalen dat de verontreinigde cocaïne zowel in
het uitgaanscircuit als in de harddrugsscene voorkomt.

Waarschuwingsmiddelen
Om het publiek te waarschuwen en de hulpverleningsdiensten op de hoogte
te stellen worden flyers en posters met informatie uitgedeeld bij
diverse uitgaansgelegenheden in heel Nederland. De betrokken medische
beroepsgroepen zijn geïnformeerd middels informatiesheets en via de
Inspectie voor de gezondheidszorg. Daarnaast is de landelijke Drugs
Infolijn in het weekend extra geopend.

Meer informatie:

Bron: Potbus51