In Nederlandse media is een advertentie verschenen over "een nieuwe
munt: de Wereldeuro". In de advertentie wordt gesteld dat de munt wordt
uitgegeven door de Europese Unie, dat men met de munt kan betalen en
dat de opbrengst ervan voor een deel ten goede komt aan goede doelen
over de hele wereld.

Het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Koninklijke
Nederlandse Munt zijn niet van het bestaan en/of de uitgifte van deze
munt op de hoogte en zijn evenmin bekend met de initiatiefnemer. Verder
is het deze instanties niet duidelijk wat precies met de opbrengst van
verkochte munten gebeurt. Om deze redenen wordt het publiek geadviseerd
om niet op het initiatief in te gaan.

Gezamenlijk persbericht van het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Koninklijke Nederlandse Munt

Bron: Ministerie van Financiën