Mensen die wachten op een aangepaste
arbeidsplek in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
kunnen voortaan begeleiding krijgen om hun vaardigheden op peil te
houden of te verbeteren. Hierdoor kunnen ze naderhand beter
voorbereid aan de slag in de sociale werkvoorziening of elders. Dit
staat in het wijzigingsvoorstel van de Wet sociale werkvoorziening
dat ingediend is bij de Tweede Kamer. Gemeenten en het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mogen hier het
geld voor gebruiken dat ze krijgen om mensen aan het werk te
helpen.

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid gaat gemeenten ook stimuleren om
Wsw’ers onder begeleiding vaker aan de slag te krijgen bij
een gewone werkgever. Gemeenten krijgen een financiële bonus
voor elke Wsw’er die ze zo aan een baan helpen bij een gewone
werkgever. Het kabinet stelt hiervoor 18 miljoen euro beschikbaar.
Meer dan tachtig procent van de Wsw’ers werkt nu nog in een
(beschermde) sociale werkplaats. Het Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI) beoordeelt of iemand onder de sociale werkvoorziening valt.
Het CWI vindt dat meer dan de helft van alle Wsw’ers met
begeleiding kan werken bij een gewone werkgever.

De Wsw is een wettelijke regeling voor
mensen met lichamelijke, psychische en/of verstandelijke
beperkingen die daardoor niet in een gewone baan aan de slag kunnen
maar zelf wel graag willen werken. Die mensen komen nu eerst op een
wachtlijst voor de Wsw.

bron:SZW