Wachttijden voor de jeugdhulpverlening moeten veel korter en de
jeugdzorg moet sneller en efficiënter werken. Dat zegt jeugdcommissaris
Van Eijck in een rapport dat vandaag werd aangeboden aan minister
Donner.

Organisaties in de jeugdhulpverlening, zoals Bureau Jeugdzorg en de
Raad voor de Kinderbescherming, moeten niet steeds opnieuw onderzoek
doen naar de vraag of het kind hulp nodig heeft, aldus Van Eijck. Op
deze manier doen de verschillende jeugdzorgorganisaties elkaars werk
vaak over. Door ambtelijke procedures en de vele onderzoeken duurt het
vaak langer dan een jaar, voordat een kind en zijn ouders daadwerkelijk
hulp krijgen. Dat moet veel sneller, zegt Van Eijck in zijn rapport.
Van Eijck doet een aantal aanbevelingen aan het kabinet. Zo moet de
Kinderbescherming bij een melding van mishandeling de uitkomsten van
eerdere onderzoeken accepteren en meteen actie ondernemen.

bron: Ministerie van Justitie