De drie Waddenprovincies, Noord-Holland, Fryslà¢n en Groningen spreken
zich uit và³à³r het plaatsen van de internationale Waddenzee op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Zij vinden unaniem dat het
unieke natuurgebied in aanmerking komt voor deze eervolle status die
ook economische kansen biedt. De definitieve beslissing om de Waddenzee
bij de UNESCO aan te melden wordt genomen op de Internationale
Regeringsconferentie over de Waddenzee, begin november 2005 op
Schiermonnikoog.

De Waddenprovincies, verenigd in een Stuurgroep, dragen plaatsing op de
Werelderfgoedlijst een warm hart toe. Niet alleen vanwege de
wereldwijde bevestiging van de unieke natuurlijke waarden van de
Waddenzee, maar ook omdat het een waardering inhoudt voor de wijze
waarop bewoners en gebruikers met de Waddenzee omgaan. Daarnaast biedt
het kansen voor de lokale en regionale economie, bijvoorbeeld door het
ontwikkelen van specifieke vormen van toerisme.

De
Waddenprovincies hebben vastgesteld dat plaatsing op de
Werelderfgoedlijst niet leidt tot strengere regelgeving. Het huidige
beschermingsniveau is voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus
voldoende. Provincies, gemeenten en het Rijk houden hun bevoegdheid om
de regels voor de Waddenzee te bepalen. Het spreekt vanzelf dat de
unieke natuurwaarden van de Waddenzee wel in stand moeten blijven om de
Werelderfgoedstatus te behouden.
De
Waddenprovincies werken graag mee aan het initiatief van het
Rijk om samen met waddengemeenten en het Rijk een convenant te
ontwikkelen. In dit convenant wordt steun voor plaatsing op de
Werelderfgoedlijst uitgesproken. Daarnaast geeft het convenant ook
duidelijkheid over de gevolgen van de plaatsing en worden er afspraken
in opgenomen om geen extra regelgeving voor het Waddengebied op te
stellen. De Waddenprovincies zijn van mening dat lokaal draagvlak voor
plaatsing erg belangrijk is. Zij denken dat met een convenant
duidelijkheid kan worden geboden en onzekerheden kunnen worden
weggenomen, waardoor het gewenste draagvlak uiteindelijk kan worden
bereikt.

bron:Provincie Noord Holland