De Europese Commissie heeft Wageningen Universiteit het ECTS-label toegekend. Zij is daarmee de eerste hoger onderwijsinstelling in Nederland die dit kwaliteitslabel mag voeren. Het European Credit Transfer and Accumulation System label mag gevoerd worden door instellingen die voor hun hele onderwijsprogramma het Europese (ECTS) studiepuntensysteem consequent en transparant hanteren. Het garandeert de kwaliteit van het studieprogramma. Deskundigen in de hoger onderwijswereld zien het label als een prestigieuze erkenning van het internationale karakter van een onderwijsinstituut.

Het ECTS-label is behalve aan Wageningen Universiteit ook toegekend aan de Katholieke Universiteit Leuven en Fachhochschule Vorarlberg uit Dornbirn, Oostenrijk. Deze drie zijn geselecteerd uit 56 aanvragen. Vorig jaar is het ECTS-label, voor het eerst, toegekend aan elf Europese onderwijsinstellingen. De toekenning geschiedt op basis van een advies van onafhankelijke deskundigen.
Wageningen Universiteit mag het ECTS-label drie jaar lang, tot en met het studiejaar 2007/2008, voeren op haar publicaties en op haar website.

ECTS is een systeem dat is gebaseerd op de studielast voor de individuele student. Het specificeert de te behalen leerdoelen en competenties. Het gebruik van het ECTS voor het onderwijsprogramma bevordert en faciliteert de mobiliteit van studenten binnen Europa, garandeert de kwaliteit van het geboden programma en voorkomt studievertraging voor studenten die aan meerdere instituten onderwijs willen volgen. Het ECTS is een van de twee peilers onder het zogeheten Bologna-proces van de Europese Commissie; de andere is het bachelor-master systeem. Dat laatste is aan Wageningen Universiteit al sinds 2002 volledig ingevoerd en ook met de invoering van dit BaMa-systeem was zij de eerste onderwijsinstelling in Nederland.

bron:Landbouwuniversiteit Wageningen