De commercialisering van de wetenschap bedreigt de kwaliteit van het universitair onderzoek. Dat is de kern van het advies 'Wie betaalt, bepaalt?' van de stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van Landbouw, gericht aan minister Veerman en de leiding van Wageningen Universiteit.
Volgens het advies kan financiering van onderzoek door het bedrijfsleven leiden tot een eenzijdige onderzoeksagenda, waarbij publieke en lange-termijnbelangen onderaan staan. Opdrachtgevers proberen soms publicatie van minder prettige resultaten tegen te houden, en het peer review-systeem wordt bedreigd doordat te veel reviewers zakelijke belangen hebben bij het onderwerp. Al met al is de geloofwaardigheid van de wetenschap in het geding.
De stuurgroep wil het contractonderzoek niet terugdringen, maar pleit voor ‘krachtig flankerend beleid’. Het ministerie zou moeten onderzoeken in hoeverre de onderzoeksopdrachten, die Wageningen UR binnenkrijgt, nog wel divers genoeg zijn. Ook wordt gepleit voor een code voor goede opdrachtgeverspraktijk, en voor een versoepeling van de ‘matchingsverplichtng’ die gesubsidieerd onderzoek onaantrekkelijk maakt voor de universiteiten.
Zelf zou de universiteit haar ethische richtlijnen moeten aanscherpen, en moeten voorkomen dat leerstoelgroepen te fhankelijk worden van één bepaalde opdrachtgever.
De stuurgroep denkt dat aangescherpt beleid wellicht opdrachten kost, maar dat er andere voor terugkomen van instanties die een onafhankelijke opstelling wél weten te waarderen.
bron:LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular