Werknemers van de energiebedrijven hebben vandaag in een Open Brief
minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing opgeroepen een einde te maken aan de 'keten van onwaarheden' van minister Brinkhorst van Economische Zaken over de gedwongen splitsing van de energiebedrijven. Pechtold heeft zich onlangs uitgelaten over 'vuile trucs' in de politiek en heeft gezegd dat in Den Haag alles 'veel vuiler en vunziger is dan mensen denken'.

Uw inzet om grenzen aan die vuile spelletjes te stellen, ondersteunen wij graag, zeggen de werknemers nu. Maar zou u dan eens kunnen beginnen met uw collega en partijgenoot Laurens-Jan Brinkhorst aan te pakken? Of mag een D'66-minister dan wél liegen? Om symbolisch te verhinderen 'dat nieuwe leugens het Ministerie van Economische Zaken kunnen verlaten', hebben de medewerkers van de energiebedrijven een 'wake' ingesteld bij de ingang van het ministerie. Zij vormen daar een menselijke ketting tegen 'de keten van onwaarheden' van Brinkhorst.

De wake duurt maandag 13 februari zolang de Tweede Kamer vergadert over het
splitsingsplan. Boven het ministerie cirkelt een vliegtuigje met de tekst: 'Splitsing Nee'.

De medewerkers van de energiebedrijven doen dit, omdat zij menen te kunnen aantonen dat de minister van Economische Zaken drogredenen hanteert om de splitsing te rechtvaardigen en verder Kamer en publiek een rad voor ogen draait wat betreft de ernstige gevolgen. De energierekening kan er alleen maar door stijgen.

Elk van de besturen van de energiebedrijven NUON, DELTA en Essent, heeft zich afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer uiterst bezorgd getoond over de volkomen onderschatting en bagatellisering van de grote financiële risico's voor de hele sector door de minister.

Zij hebben eenzelfde verzoek neergelegd in een petitie aan de Tweede Kamer. De werknemers o.l.v het LME (de vereniging van Ondernemingsraden) vragen de Kamer de beslissing over de splitsing uit te stellen en eerst nog eens over de energiesituatie in de wereld na te denken. Nederland moet juist worden omgebouwd naar een schonere en meer onafhankelijke energievoorziening. De energiebedrijven zijn daar dan hard bij nodig. Splitsen echter leidt tot uitverkoop aan (ongesplitste!) buitenlandse energiereuzen waar Nederland helemaal niets over te zeggen heeft.

'Wij als personeel zijn helemaal niet bang voor veranderingen of fusie. Maar zet e.e.a. in een perspectief van nieuwe groei. Verzwak onze bedrijven dan niet door splitsing'. 'Niet voor niets hebben de 3 grote vakcentrales FNV, CNV en MHP op initiatief van het LME en met volle steun van de 4 Raden van Bestuur van ENECO, Essent, NUON en Delta bij uw Kamer een voorstel aangedragen om juist de werkgelegenheid te vergroten in plaats van te verkleinen', aldus het LME.

Tien voorbeelden van misleiding
Het LME geeft in zijn Open Brief aan Pechtold en in de Petitie aan de Tweede Kamer 10 voorbeelden van de systematische misleiding door minister Brinkhorst in het splitsingsdossier.
1.      Benadeling van concurrenten is helemaal niet aangetoond.
2.      Aandeelhouders zijn niet vóór, maar in meerderheid juist tegen                verkoop van aandelen of hebben nog niet beslist.
3.      Er ontstaat juist mínder concurrentie door splitsing, niet méér.
4.      De consument zal toch echt voor de miljardenverliezen moeten opdraaien.
5.      Gedwongen splitsing is niet onvermijdelijk.
6.      Opgeslokt worden is niet onvermijdelijk.
7.      Cross Border Lease-claims zijn zeer bedreigend. Maar de minister
        bedient zich van dubbelzinnige adviseurs; onjuiste adviezen en
        een bewust verkeerde voorstelling van zaken.
8.      Manipulatie met onderzoek over banenverlies.
9.      Manipulatie met de website van EZ, die jammerlijk faalde.
10.     Een poging om alleen Essent als probleemgeval te bestempelen.

We laten het maar bij deze 10 voorbeelden, zegt het LME. Wij noemen dit 'een keten van onwaarheden'.

bron: Essent