Wakker Dier en Milieudefensie hebben samen
bezwaar aangetekend tegen het plan van de provincie Gelderland om
een milieuvergunning te verlenen voor de uitbreiding van
varkensflat `Knorhof' in Kapel-Avezaath. Ook de gemeente Buren
heeft een bezwaarschrift ingediend. Door de uitbreidingsplannen
wordt de Knorhof met 19 duizend varkens de grootste varkensflat van
Nederland. Het varkensbedrijf, bekend van een waslijst aan
wetsovertredingen, heeft in strijd met de milieuwetgeving, geen
onderzoek (Milieueffectrapportage) laten uitvoeren naar de
milieugevolgen van de uitbreiding.

De provincie staat te veel
milieuvervuiling en stankoverlast toe. Gezien het beruchte verleden
van de Knorhof vinden de organisaties deze soepele besluitvorming
ontoelaatbaar. De Knorhof staat met de uitbreiding van vijf en een
half duizend varkens op het punt de grootste varkensflat van
Nederland te worden. Gezien deze grote uitbreiding is het bedrijf
verplicht de milieugevolgen in kaart te brengen en oplossingen aan
te dragen. De provincie heeft nagelaten deze milieueffectrapportage
verplicht te stellen. Hierdoor is onduidelijk of bij de huidige
aanvraag de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank binnen de
perken blijft. Opvallend is dat ook de gemeente Buren, waarbinnen
het varkensbedrijf gevestigd is, bezwaar heeft ingediend waarin zij
bij de provincie aanspreekt op het nalaten van de verplichte
milieueffectrapportage.

Knorhof beruchtste varkensbedrijf van
Nederland De `Knorhof' in Buren is berucht vanwege de waslijst aan
wetsovertredingen, jarenlange juridische procedures en klachten van
omwonenden. In het verleden heeft het bedrijf voor veel
stankoverlast voor omwonenden gezorgd en stond bovenaan de
klachtenlijst van de provincie. Jarenlang werden in de stallen veel
meer dieren gehouden dan toegestaan. De provincie Gelderland luidde
hierop de noodklok bij de Tweede Kamer, omdat de handhaving van de
wet al 1,5 miljoen euro heeft gekost. Ondanks deze beladen
voorgeschiedenis lijkt de provincie het varkensbedrijf nu te
belonen met een veel te soepele besluitvorming. Het is
verontrustend dat de provincie de economische belangen voorrang
lijkt te geven ten opzichte van milieu, dierenwelzijn en de
omwonenden.

Milieu en dierenwelzijn

In de varkensfabriek worden varkens in
meerdere verdiepingen gehouden. Voor dergelijke onnatuurlijke
varkensflats bestaat geen enkel maatschappelijk draagvlak.
Jaarlijks zullen de varkens 15.000 m3 mest (500 vrachtwagens)
produceren, waardoor het milieu zwaar wordt belast. Het
dierenwelzijn wordt ernstig aangetast door de krappe betonnen
huisvesting. In de bio-industrie worden staarten en hoektanden
zonder verdoving verwijderd en biggen zonder verdoving gecastreerd.
Niet voor niets ligt de bio-industrie politiek en maatschappelijk
zwaar onder vuur. Het provinciebestuur van Gelderland zou alsnog
een zorgvuldige afweging moeten verrichten. Dan wordt ook duidelijk
dat de geplande uitbreiding van de varkensflat in Buren onwenselijk
is.

bron:Wakker Dier