Stichting Wakker Dier start vrijdag, de
dag voor het 80 jarig bestaan van Hema, de Hema-stalk-campagne.
Hema-vrachtwagens zullen 2 weken lang met een groot mobiel
billboard door het hele land worden gevolgd. Op het billboard van
20 m2 spreekt Wakker Dier Hema aan op het gebruik van varkensvlees
van onverdoofd gecastreerde biggen voor de Hema-rookworst. Xandra
Asselbergs van Stichting Wakker Dier: 'De Hema bestaat 4 november
80 jaar maar is met deze middeleeuwse castratiemethode niet met de
tijd meegegaan.' Wakker Dier heeft van de Hema-rookworst haar
speerpunt gemaakt in een recent gestarte meerjarencampagne tegen de
onverdoofde castratie van biggen. De Hema verkoopt jaarlijks onder
andere 10 miljoen rookworsten en is daarmee een grootverbruiker van
varkensvlees.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van Wakker Dier dat
vleesproducenten massaal liegen tegen consumenten over het feit dat
varkensvlees afkomstig is van onverdoofd gecastreerde biggen. Ook
Hema antwoordde toen nog op vragen van consumenten dat ze geen
vlees gebruikt van onverdoofd gecastreerde biggen. Hema erkende
later tegenover Wakker Dier dat onjuiste informatie was verstrekt.
Wakker Dier voert sinds dit jaar een meerjarencampagne tegen de
onverdoofde castratie van jaarlijks 7 miljoen biggen in Nederland.
Grote bedrijven als Hema, Unox, Albert Heijn en C1000 stellen
hierover geen eisen aan hun leverancier en verwerken massaal vlees
van onverdoofd gecastreerde biggen. De dag voor dierendag
publiceerde Wakker Dier het herschreven Hemaworstenlied van Hans
Dorrestijn. Hij herschreef het lied vanwege de castratie van een
lofzang tot een protestlied en beloofde geen Hema-rookworst meer te
eten totdat ze stoppen met de onverdoofde castratie.

Jaarlijks worden in Nederland circa zeven miljoen biggen onverdoofd
gecastreerd.

Onverdoofd castreren is zeer pijnlijk, zo concludeerden
wetenschappers van de Europese Commissie in 2004. Gecastreerde
biggen staan trillend op hun pootjes, moeten soms van de stress
overgeven en hebben nog dagen ernstige pijn. De castratie wordt
uitgevoerd uit angst voor 'berengeur' aan varkensvlees, die kan
ontstaan bij niet gecastreerde mannelijke biggen. In Noorwegen zijn
al sinds 2002 positieve ervaringen opgedaan met de verplichte
verdoving bij castratie. In andere Europese landen worden andere
alternatieven toegepast zoals een lager slachtgewicht (Spanje en
Portugal), detectie van berengeur aan de slachtlijn (Denemarken
jarenlang) of vindt men berengeur geen probleem (Engeland en
Ierland). In Australië wordt berengeur succesvol voorkomen met
een vaccinatie ('immuno-castratie'). In Nederland worden vrijwel
alle mannelijke biggen (7 miljoen) onverdoofd gecastreerd. Een
motie in de Tweede Kamer voor een verbod op de onverdoofde
castratie van biggen werd in 2004 weggestemd door een
kamermeerderheid van CDA, VVD, LPF, SGP, Christen Unie en D66.

bron:Wakker Dier