AMSTERDAM,
20050411 -- Het melden van wanbetalers aan het
Incassoregister wordt door een toenemend aantal bedrijven gebruikt om
alsnog hun vorderingen geïnd te krijgen. Na ontvangst van de
kennisgeving van Incassoregister waaruit
blijkt dat een bedrijf als
wanbetaler is geregistreerd besluiten veel ondernemers alsnog hun
schulden te voldoen.

Incassoregister.nl is in het leven geroepen om het zoeken naar een
steunvordering te vergemakkelijken. Kunnen schuldeisers met 1 vordering
slechts de langdurige en kostbare weg van de gerechtelijke incasso
bewandelen, met behulp van een 2e zogenaamde steunvordering kan het
faillissement van de wanbetaler worden aangevraagd. Vaak is het dreigen
met een faillissementsaanvraag al voldoende om een schuldenaar tot
betaling te brengen. Advocaten, deurwaarders en incassobureaus maken
gebruik van het Incassoregister om snel een steunvordering te vinden.

Bedrijven die moeite hebben om hun facturen te innen kunnen wanbetalers
online melden. De wanbetaler krijgt hiervan een kennisgeving van het
Incassoregister. Deze kennisgeving leidt er in de praktijk toe dat een
deel van de bedrijven snel tot betaling van de open posten overgaat
omdat men niet te boek wil staan als wanbetaler.

Over Incassoregister.nl
Met de oprichting van Incassoregister.nl in
november 2004 behoort het tijdrovende zoeken naar steunvorderingen door
advocaten, deurwaarders en incassobureaus definitief tot het verleden.
Ging men vroeger te rade bij collega's die men kende, nu kan men aan de
hand van het nummer van de Kamer van Koophandel in à©à©n keer zien of, en
zo ja, welke schulden een bedrijf onbetaald heeft gelaten. Met een
steunvordering kan het faillissement worden aangevraagd van de
wanbetaler.

Bron: Incassoregister