Minister Hirsch Ballin van Justitie wil
meer rekening houden met het gedrag van gedetineerden voordat zij
voorwaardelijk vrijkomen. Als een veroordeelde zich in detentie
(herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan zijn voorwaardelijke
invrijheidstelling (v.i.) worden uitgesteld of zelfs worden
ingetrokken. Dit blijkt uit een brief en een nota van wijziging die
de bewindsman dinsdag naar de

Tweede Kamer heeft gestuurd in antwoord op schriftelijke vragen
over het wetsvoorstel dat de vervroegde invrijheidstelling
voorwaardelijk maakt.

Volgens dit wetsvoorstel is uitstel of
afstel van voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk als daar
specifieke redenen voor zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een
gedetineerde die een misdrijf begaat, waarvoor voorlopige hechtenis
mogelijk is. Het

wetsvoorstel is nu zo gewijzigd dat het
gedrag van gedetineerden een grotere rol zal spelen. Om
veroordeelden meer op hun gedrag in detentie te kunnen aanspreken,
breidt de minister de gronden voor weigering van de voorwaardelijke
invrijheidstelling uit.

Zo kunnen voortaan ernstige misdragingen
reden zijn om een gedetineerde later of niet meer voorwaardelijk
vrij te laten. Ook is besloten meer aandacht te schenken aan de
hoogte van het risico op recidive. Kan dat risico niet voldoende
worden beperkt door bijzondere voorwaarden te stellen bij de
vrijlating van een gevangene, dan is uitstel of afstel
gerechtvaardigd. Zeker als bij een veroordeelde de kans op recidive
hoog wordt ingeschat en hij tijdens detentie in het geheel niet
meewerkt aan programma's om het risico te verminderen. Dan moet
het mogelijk zijn om daar gevolgen aan te verbinden.

bron:MinJus