Op de militaire vliegbasis Gilze-Rijen heeft afgelopen weekend (9/10
april) een wapendiefstal plaatsgevonden. Vijfentwintig rechercheurs van
de Koninklijke Marechaussee onderzoeken de zaak.

Naar aanleiding van de diefstal is de opdracht gegeven krijgsmachtbreed
te inventariseren welke eventueel aanvullende maatregelen op korte
termijn nodig zijn om de kans op een vergelijkbare wapendiefstaf in de
toekomst te verkleinen. In afwachting van deze inventarisatie is
Defensie extra alert, met bijzondere aandacht voor de opslagplaatsen
van wapens en munitie.

Vliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis van de
Apache-gevechtshelikopters. Deze zijn net teruggekeerd van missies in
Afghanistan en Irak.

Bron: Ministerie van Defensie