Een zachte winter zoals dit jaar, de
zachtste ooit, staat model voor onze winters van de toekomst. Dat
blijkt uit nieuwe klimaatmodelresultaten van het KNMI en het IMAU
van de Universiteit Utrecht. In het kader van het ESSENCE project
zijn in samenwerking met het rekencentrum SARA in Amsterdam
modelberekeningen uitgevoerd die informatie geven over mogelijke
toekomstige klimaatveranderingen.

Vooral in Europa sterke opwarming

De onderzoeksresultaten laten zien dat
klimaatverandering door een toename van broeikasgassen het
duidelijkst zichtbaar is in subtropische gebieden en rond de
Noordpool. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de veranderingen, die
daar nu al te zien zijn, door de mens zijn veroorzaakt. Ook
West-Europa warmt duidelijk op. De nieuwe berekeningen laten in de
winter vooral een flinke opwarming in West Europa zien door
sterkere westenwinden. Ook afgelopen winter was dat het geval. Toch
kan er ook nog een koude winter komen. In Nederland is pas in 2020
de opwarming zo sterk dat het de natuurlijke fluctuaties
overstijgt.

Klimaatverandering door toename
broeikasgassen

Het klimaat is van nature echter zeer
variabel. Dat maakt het moeilijk om natuurlijke variaties te
onderscheiden van veranderingen door een toename van
broeikasgassen. In het ESSENCE project is met een klimaatmodel 17
keer het klimaat van 1950 tot het jaar 2100 gesimuleerd op Europese
supercomputers. Elke versie van het klimaatmodel had een miniem
andere begintoestand in 1950. Door het chaotische karakter van het
weer laat elke versie van het klimaatmodel een iets ander klimaat
zien. De verschillen worden veroorzaakt door de natuurlijke
variaties. Het gemiddelde van de 17 berekeningen, waaruit de
natuurlijke variaties zijn gefilterd, toont de klimaatverandering
door de toename van broeikasgassen.

Veranderingen in extreem weer

De belangrijkste effecten van de
klimaatverandering hangen samen met veranderingen in extreem weer.
Ook dat wordt bevestigd door de nieuwe simulaties van het klimaat.
Het grote aantal berekeningen dat nu is uitgevoerd geeft een
nauwkeuriger inschatting van de verandering in extremen dan bij
eerdere simulaties. Hittegolven en zware neerslag zullen vaker
voorkomen, extreme koude minder vaak. Of ook zware stormen in
kracht toenemen is nog altijd niet duidelijk.

Nieuw klimaatdisplay

Onderdeel van het ESSENCE project is een
nieuwe manier van visualiseren van de resultaten uit
klimaatmodellen. Met een zogenaamd Tiled Panel Display kunnen
klimaatonderzoekers veel informatie van de klimaatmodellen in een
oogopslag analyseren. Het Tiled Panel Display bestaat uit een
reusachtig scherm van 5 meter breed en 3 meter hoog opgedeeld is in
verschillende kleinere beelden. Het beeldscherm, dat eigendom is
van SARA, is deze week tijdelijk bij het KNMI gestationeerd om
klimaatonderzoekers de kans te geven de nieuwe informatie te
verwerken.

bron:KNMI