Online burgerparticipatie is de wijze waarop digitale communicatie middelen ingezet worden om de samenwerking tussen individu en overheid te faciliteren.

Participatie gaat vaak over de mate waarop het individu oftewel de burger kan of mag à¢â‚¬Å“deelnemenà¢â‚¬ aan overheidsbeleid. Maar deelnemen is eigenlijk een verkeerde term, want steeds vaker spreken we over coproductie of co-creatie. Wij zien het graag als de mate waarop overheid en individu samenwerken aan gezamenlijke doelen. Dat uit zich in participatievormen die zich op à©à©n of meerdere  treden van de participatieladder kunnen begeven.

 

De voordelen van online burgerparticipatie

à¢â‚¬¢        Groter bereik. Deelnemers met een drukbezette agenda kunnen toch meedoen en zelf bepalen waar en wanneer ze inloggen.

à¢â‚¬¢        Participatie is transparant en inzichtelijk voor iedereen.

à¢â‚¬¢        Kennis van inwoners inzetten om plannen op een hoger niveau te krijgen.

à¢â‚¬¢        Een groter draagvlak voor de plannen.

à¢â‚¬¢        Online burgerparticipatie kan traditionele bewonersavonden vervangen.

à¢â‚¬¢        Kortere doorloop, en besparing in kosten.

à¢â‚¬¢        Resultaten direct zichtbaar en meetbaar.

 

Lees hier meer over burgerparticipatie: http://www.mett.nl/systeem+online+burgerparticipatie+en+cocreatie/default.aspx